Profesionalams Naujienos Interlux įrašyta į patikimų NATO tiekėjų sąrašus

Interlux įrašyta į patikimų NATO tiekėjų sąrašus

LR ūkio ministro įsakymu UAB Interlux buvo įrašyta į NATO konkursų dalyvių sąrašą, į kurį patenka aukščiausius patikimumo standartus atitinkančios įmonės – vertinamas juridinio asmens finansinis, techninis, profesinis ir saugumo patikimumas.

Pagal LR Vyriausybės nutarimą „Dėl juridinių asmenų, norinčių dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose, finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo deklaracijų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, kiekviena įmonė, pageidaujanti dalyvauti NATO skelbiamuose konkursuose, turi būti patikrinta ir gauti finansinio, techninio, profesinio ir saugumo patikimumo deklaraciją.

Juridinis asmuo įrašomas į NATO konkursų dalyvių sąrašą tik vadovaujantis teigiamomis valstybės institucijų arba Komisijos išvadomis. Komisiją sudaro 3 Ūkio ministerijos atstovai ir po vieną Krašto apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Valstybės saugumo departamento atstovą.

„Įvairių valstybinių institucijų įvykdyta įmonės techninio, profesinio ir saugumo patikimumo patikra bei išduota patikimumo deklaracija patvirtina, kad Interlux taikomi itin aukšti verslo etikos standartai, veikiantis darbuotojų Etikos kodeksas, vykdomi profesinio tobulėjimo bei antikorupciniai mokymai duoda laukiamus rezultatus ir užtikrina sklandų, profesionalų ir etišką įmonės darbą“, - įsitikinęs Interlux vadovas dr. A.Matuzevičius.